Временни изложби

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Скъпи приятели, информираме Ви, че от днес, 22-ри декември 2021 г. в сайта на галерията, в меню „За нас/ Издания на галерията” може да бъде разгледана книгата „Имена в българското изкуство” Уважаеми приятели на Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен,  информираме Ви, че съгласно Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г. на МЗ, считано от 25.10.2021 г. до второ нареждане, посещението в галерията ще се осъществява съобразно въведените противоепидемични мерки, а именно: – след представяне от посетителите на сертификат, че са ваксинирани или преболедували COVID—19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта изследване, удостоверено с валидни документи...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящия изложбен сезон        Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването от 02.09.2021 г. Художествена галерия „Елена Карамихайлова”  въвежда следните противоепидемични мерки за времето от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.: Откриването  на временна изложба ще бъде под формата на вернисаж  от 09.00 ч. до  17.00 часа. В залите на  I и II етаж на Галерията се допускат до 20 посетители при спазване на физическа  дистанция от 1.5 м и носене на  предпазни маски. Изложбата  на Емилия Балева, предвидена за 08.09.2021 г. се отменя по съображения на автора за неопределено време.

Временни изложби

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Скъпи приятели, информираме Ви, че от днес, 22-ри декември 2021 г. в сайта на галерията, в меню „За нас/ Издания на галерията” може да бъде разгледана книгата „Имена в българското изкуство” Уважаеми приятели на Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен,  информираме Ви, че съгласно Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г. на МЗ, считано от 25.10.2021 г. до второ нареждане, посещението в галерията ще се осъществява съобразно въведените противоепидемични мерки, а именно: – след представяне от посетителите на сертификат, че са ваксинирани или преболедували COVID—19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта изследване, удостоверено с валидни документи...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящия изложбен сезон        Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването от 02.09.2021 г. Художествена галерия „Елена Карамихайлова”  въвежда следните противоепидемични мерки за времето от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.: Откриването  на временна изложба ще бъде под формата на вернисаж  от 09.00 ч. до  17.00 часа. В залите на  I и II етаж на Галерията се допускат до 20 посетители при спазване на физическа  дистанция от 1.5 м и носене на  предпазни маски. Изложбата  на Емилия Балева, предвидена за 08.09.2021 г. се отменя по съображения на автора за неопределено време.

Дружество на шуменските художници, Представителство на СБХ - гр. Шумен - Зимен салон

Зимен салон – Дружество на шуменските художници; Представителство на СБХ – гр. Шумен

Временни изложби

На 23 септември 2021 в залата на І етаж на ХГ „Елена Карамихайлова” Шумен от 17. 00 часа ще бъде представена книгата на проф. Спартак Паскалевски – том VІІІ от поредицата “Диалог и духовност” – “Ел Греко – Прозренията на Духа”. Книгата ще представи проф. Христо Трендафилов.
В изложба ще бъдат представени част от картините дарени на Художествената галерия от проф. Паскалевски – обединени в няколко цикъла, рисувани през 80 – те години на ХХ в. – „Слънчев часовник” – 1985, „Архаични празници” – 1985, „Псалми” – 1985 г., „Капричос (предчувствия, тревоги и сънища на един клоун)” „Антични мотиви” – 1985 г. и част от цикъл “ХХ век”.
Посещения се допускат при спазване на противоепидемичните мерки въведени от Министерство на Здравеопазването.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Скъпи приятели, информираме Ви, че от днес, 22-ри декември 2021 г. в сайта на галерията, в меню „За нас/ Издания на галерията” може да бъде разгледана книгата „Имена в българското изкуство” Уважаеми приятели на Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен,  информираме Ви, че съгласно Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г. на МЗ, считано от 25.10.2021 г. до второ нареждане, посещението в галерията ще се осъществява съобразно въведените противоепидемични мерки, а именно: – след представяне от посетителите на сертификат, че са ваксинирани или преболедували COVID—19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта изследване, удостоверено с валидни документи...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящия изложбен сезон        Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването от 02.09.2021 г. Художествена галерия „Елена Карамихайлова”  въвежда следните противоепидемични мерки за времето от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.: Откриването  на временна изложба ще бъде под формата на вернисаж  от 09.00 ч. до  17.00 часа. В залите на  I и II етаж на Галерията се допускат до 20 посетители при спазване на физическа  дистанция от 1.5 м и носене на  предпазни маски. Изложбата  на Емилия Балева, предвидена за 08.09.2021 г. се отменя по съображения на автора за неопределено време.