Експозиция от фонда на галерията

ИМЕНА В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ ШУМЕН

май – септември 2020

 

В експозицията са включени 15 имена на художници родени или свързали живота си с град Шумен, някои от тях оставили ярка следа в българското изкуство.

В експозицията са включени над 60 творби от фонда на галерията от Жеко Спиридонов (1867 – 1945), Борис Митов (1891-1963) с портрет на проф. Марин Василев (1867 – 1931). Жеко Спиридонов и Марин Василев са родени в Шумен, основоположници на скулптурата в България; Елена Карамихайлова (1875 – 1961) е родена също в Шумен едно от най – светлите имена на българското изкуство от началото на ХХ век, една от първите жени художнички; Никола Михайлов (1876 – 1960) – художник придобил световна слава известен портретист; Александър Мутафов (1879 – 1957) роден в Шумен е първият български маринист; Христо Казанджиев (1874 – 1952) станал популярен навремето с картината си „Христо Ботев завладява парахода „Радецки” (от 1876 г.) отпечатана на литография в хиляден тираж, учител и педагог – художници родени в Шумен, записали ярко присъствие в страниците на българското изобразително изкуство – получили образование в академиите в Германия, Италия, Франция, Англия; Трифон Попов (1875 – 1949) – представител на първото поколение  випускници от Държавното рисувално училище, установява се в Шумен и работи като учител, Димитър Вичев (1888 – 1948) – един от съоснователите на дружеството на Северобългарските художници, с отношение към историко – археологическите богатства на шуменския край, Николай Йовчев (1890 – 1957), Стефан Петров (1891 – 1991) – запечатал в пейзажите си романтичната носталгия и красота на стария Шумен , Велислава Игнатова (1902 – 1989), Велислав Чалъков (1903 – 1987), Милица Козарова (1904 – 1985), Роза Дайчева (1907 – 1968) – занимавали се с учителска и просветна дейност в град Шумен; Янаки Манасиев (1932 – 1978) – чиито житейски път го води за кратък период в Шумен – шуменския период на Янаки Манасиев е особено интензивен с характерните си новаторски търсения увлича последователи от художническата общност в града.