ХУДОЖЕСТВЕНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Тази част от работата на галерията е свързана с обработка на фонда и дигитализация на фондовите единици. Издирване на материали за различни художници и тяхното публикуване. Художествената галерия успешно сътрудничи с галерии от страната при реализация на проекти свързани с популяризация на художници от фонда. Отпечатване на рекламни материали и каталози.

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЙНОСТ

Периодично галерията показва колекции от фонда. Организират се временни експозиции на шуменски и гостуващи художници, изложби на ученици, детско творчество, галерията е място за изява и на студенти от Шуменския университет, както и на Дружеството на шуменските художници и Представителството на СБХ – Шумен. Организират се литературни четения, представяния на книги, чествания и концерти.

РЕСТАВРАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ОТКУПУВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Художествената галерия е със статут на музей. Основна дейност на галерията е да издирва, съхранява, опазва, популяризира движимите културни ценности. Ежегодно се полагат грижи за отстраняване повреди по картините, появяващи се с времето, както и за ново закупени произведения

Картините се реставрират от квалифицирани специалисти.

Откупуването на творби за попълване на фондовете е затруднено поради липса на средства предназначени за това. Новите постъпления във фондовете на Галерията са основно от дарения.