Художници родени, живели и работили в Шумен, представени с творби във фонда на Художествена галерия „Елена Карамихайлова”

СПИРИДОНОВ,

Жеко Хадживичев Спиридонов

(18.II.1867- 15.VIІ.1945)

Роден в Шумен. След Керамичното училище в Бехине (1886-1892 г.) завършва скулптура в Мюнхен при проф. Еберле. Един от най-изтъкнатите и талантливи творци в българската скулптура, неин създател и учител на видни нейни представители като Андрей Николов, Иван Лазаров, Иван Фунев. Професор по скулптура, директор на Художествената академия (1909-1911, 1921-1924, 1929-1930). Още в Мюнхен за “Нимфа” той получава най-високото отличие присъждано от Академията. От тогава са и “Идилия”, “Сузана в банята”, “Бакхус”. Силата на неговото творчество намира израз в бюстове-паметници на български просветители и революционери – Хр.Ботев, Г. Бенковски, В. Левски, П. Р. Славейков, Ив. Вазов, Л. Каравелов, Ал. Константинов. За бюста на граф Игнатиев във Варна получава първа премия. Негова е монументалната композиция “Св. Георги” (1907 г.) над входа на Плевенския музей. Участва в конкурс за паметник на Цар Освободител в София. През 1945 г. е избран за извънреден член на БАН.

КАЗАНДЖИЕВ,

Христо Пенев Казанджиев

(1874-1952)

Роден в Шумен. Завършва Художествена академия в Мюнхен през 1896 г. Завръща се в България. Учителства във Варна (1898-1905 г.), в София (1905-1908 г.) и в Шумен. Автор на известната и популярна творба “Христо Ботев завладява парахода “Радецки” 1876 г. (1911 г.), репродуцирана в хиляди копия.

ПОПОВ,

Трифон

(1874-1949)

Роден на 1 февруари 1875 г. в с. Горна Липница, в семейството на свещеника Павлю Бенев и съпругата му Трухани. Завършва Търновската мъжка гимназия. През 1898 постъпва в Държавното рисувално училище в София, където учи при проф. Иван Мърквичка до 1904 г. Получава свидетелство за кандидат учител на 26. 03. 1904. Представител на първото поколение випускници на нашето рисувално училище. Споделя съдбата на повечето от тях, като просветител. Установява се в Шумен. Работи като учител. Участва в Балканската и Междусъюзническата войни и получава орден за храброст. Творчеството му е страница от българската живопис от началото на ХХ век. Завещава на галерията в Шумен част от своите картини.

КАРАМИХАЙЛОВА,

Елена Карамихайлова Янева

(6.XII. 1875-1961)

Родена в гр.Шумен в семейството на просветения и родолюбив търговец Кара Михаил Янев, наричан Кара Михал и съпругата му Жечка Хаджиласкова, по произход болградски българи. След Роберт колеж в Цариград учи в частното рисувателно училище на словенеца проф. Треблов (т.нар.Дамска академия), а по-късно в Мюнхен при известните художници Хенрих Книр, Янжело Янг и Християнис Ландербергер. Завръща се през 1908 г. със солидно образование и висока художествена култура. Установява се в София при един от братята си, известен хирург, а през лятото в с. Земен, Кюстендилско. Още същата година участва в южнославянската изложба на съюза “Лада” с голям успех. Преди Първата световна война пътува до Мюнхен (където има ателие) и Париж. Участва в изложбите на “Съвременно изкуство”, “Родно изкуство”, в изложбите на жените художнички и в общите изложби.

МИХАЙЛОВ,

Никола Михайлов Ненов

(30.І.1876- 20.V.1960)

Роден в Шумен в семейство на занаятчия. Учи четвърти клас в Русе, участва в Първата промишлена изложба в Пловдив, след това учи в София при Иван Мърквичка Получава лична стипендия от княз Фердинанд да следва в Академия на изкуствата в Мюнхен (1895 г.) в класа на проф. Хенрих Книр. Живее за кратко в Париж и Лондон и отново се връща в Мюнхен, където основава частно рисувално училище. Една от ученичките му Ида Муглер става негова съпруга. През 1902 г. се завръща в София, става учител по рисуване след това художник в Министерството на просвещението и придворен художник на Н.В. Царя От тогава са портретите на Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Иван Гешев, Драган Цанков на Иван Вазов, Пенчо Славейков, Кирил Христов, Стоян Михайловски, Петко Ю Тодоров, Константин Величков, Георги Бенковски, Христо Ботев, Раковски. От 1910 г. до края на живота си живее в чужбина. Между двете световни войни е сред най-търсените и скъпо платени салонни портретисти в Европа, Южна и Северна Америка, Австралия. Достигнал световна слава.

МУТАФОВ,

Александър Наков Мутафов

(9.V.1879-25.ХІ.1957)

Роден в Шумен. Родителите му се преселват във Варна и тук, край морето протича детството на бъдещия художник, връх в българската пластическа маринистика. Ученик на Антон Митов във Варненската гимназия и на Николай Павлович в София По-късно учи в Художествената академия в Торино (1899-1902) при проф. Гроссо и в Академията в Мюнхен при проф. фон Льофц. Първата си изложба прави още след завръщането си в България Учител в Дупница, в София, а от 1921 г. професор в Художествената академия. След това се отдава изцяло на живописта. Носител на Държавна награда за живопис 1937 г. за “Рибар” и сребърен медал от Парижкото изложение с.г. за “Синята лодка”. Прави 15 самостоятелни изложби, участва във всички художествени изложби на дружеството “Съвременно изкуство”, на дружество “Родно изкуство”, на СБХ.

ВИЧЕВ,

Димитър

(6.ІІ.1888-1948)

Роден в Шумен в семейството на Вичо Иванов Бакалов, опълченец-поборник. Завършва Шуменското педагогическо трикласно училище. Отбива военна служба като ефрейтор в 31-ви варненски полк. Учи в художествената академия при П. Клисуров, Ж. Спиридонов, Хр. Берберов. През 1916 г. е мобилизиран. Участва в Първата световна война като старши подофицер от 7-ми Преславски пехотен полк. Има открит лист от Военноисторическия музей при Военното на Н.Величество училище за издирване и събиране материали за музея. Един от първите шуменски художници с академично образование по изобразително изкуство. Учителства. Основател на Дружеството на северобългарските художници през 1920 г. С определено отношение към историко-археологическите богатства на шуменския край.

ЙОВЧЕВ,

Николай Йовчев Николаев

(1890-19.ХІІ.1957)

Роден в Шумен. Завършва Държавното художествено-индустриално училище в София през 1919 г. Участва в Балканската война и е ранен. Член-основател на Дружеството на северобългарските художници. Учителства в Педагогическото училище в Шумен. Дълги години е преподавател в Института за прогимназиални учители. Почива на 19 декември 1957 г. в София.

ПЕТРОВ,

Стефан Стоянов Петров

(22.X.1891-1991)

Роден в Шумен в семейство на военослужещ. Учи в Русенската гимназия. През 1918 г. завършва Художествено-индустриално училище (ХА) София при Стефан Иванов, Иван Ангелов, Христо Берберов, Антон Митов, Марин Василев. Работи в София – в Държавната печатница и в Народния театър. Завръща се в Шумен – учителства, проектира декори за оперетата, посвещава се на рисуването. Прави самостоятелни изложби 1942, 1966, 1968, 1974, 1986 и 1991 г. – юбилейна изложба по случай 100-годишнината му.

ПИСКОВ,

Гиню Иванов Писков

(14.Х.1892 – 06.V.1925)

Роден в Шумен. През 1922 г. завършва декоративно изкуство в Художествената академия. Първите му изложби са в Градската градина (Цветарника) в Шумен. Художник на сп.”Червен смях”. Един от ръководителите на Септемврийското въстание в Шуменски окръг. Нелегален. Амнистиран. Убит през 1925 г. заедно с група революционни поети и публицисти.

АТАНАСОВ,

Вичо Атанасов Начев

(25.ІІІ.1899-1973)

Роден в Дивдядово, Шуменско. През 1921 г. завършва Учителски институт в Шумен. Учил в Художествената академия. 1941-1943 г. заточен в лагера “Еникьой”. Депутат във Великото Народно събрание. Директор на 8-мо основно училище, общественик, учител, просветител, художник, кооперативен и политически деец. Известен с пословичното си чувство за хумор.

ЖАРАВА,

Димитър Тодоров Димитров

(8.IX.1901-1988)

Роден в Шумен. От 1920 до 1930 г. завършва две специалности в Художествената академия София – живопис при проф. Никола Ганушев и декоративно изкуство при проф. Стефан Баджов. От 1931 до 1944 г. е един от първите илюстратори на детските списания “Светулка”, “Детски свят” и др. Негови живописни творби са участвали в изложби в страната и чужбина – Швеция, Холандия, Англия, Канада и Америка. През 1938 г. лицензира първата анимационна техника. 1946-1948 г. работи и експериментира в анимационно студио. 1948-1954 г. е режисьор-постановчик в “Българска кинематография” и създава първите анимационни филми: “Така му се пада” – 1949 г., “Вълк и агне” – 1954 г., “Горска република” – 1955 г.

ИГНАТОВА,

Велислава Илиева Игнатова

(17.І.1902-1989)

Родена във Видин в семейство на занаятчия. През 1925 г. завършва Художествената академия, специалност живопис при проф. Никола Маринов. Дългогодишен преподавател по рисуване. Участва във всички изложби в града. Член на СБХ-група на шуменските художници. Участва в Национални изложби от 1945 г. Първата й изложба живопис е направена след нейната смърт през 1989 г. в ХГ – Шумен, осъществена с помощта на съпруга й.

ПЕТРОВ,

Чанко Петров Пенев

(2.III.1902-1985)

Роден в Шумен. През 1932 г. завършва Художествена академия. Учителства в Търговище, Преслав, Шумен, Варна. Един от основателите и пръв председател на колектива на шуменските художници /1955 г./. Участва в художествени изложби-национални, окръжни, колективни, прави 6 самостоятелни изложби. Награден с орден “Кирил и Методий”-Втора степен.

СЛАВЧЕВ,

Сава Йорданов Славчев (САВЕЛА)

(6.Х.1902-03.ІV.1987)

Роден в гр. Попово. Завършва Художествена академия, специалност живопис при Димитър Гюдженов. Завършва четири годишна театрална школа при Народния театър. Един от основателите на Младежкия театър през 1929 г. Работи като актьор, режисьор. Преподавател в Учителския институт в Шумен (1962-1965). Член на Дружество “Съвременно изкуство” и на СБХ. Участва в национални изложби на учители-художници, в общи художествени изложби, прави 7 самостоятелни изложби в Попово, Шумен.

ЧАЛЪКОВ,

Велислав Илиев Чалъков

(18.XII.1903-1987)

Роден на 18 декември 1903 година в Шумен. Следва скулптура в Държавната художествена академия (1923 – 1928), дипломира се с отличие при проф. Жеко Спиридонов. Дългогодишен педагог. Работи скулптура и живопис. Член на групата на шуменските художници. Автор на бюст-паметника на Стефан Караджа в Шумен. Участва в множество изложби. Има орден “Кирил и Методий” – Трета и Втора степен.

КОЗАРОВА,

Милица Иванова Козарова

(12.ІІІ.1904-1985)

Родена в Шумен в семейство на Иван Козаров (1872 – 1922) учител по рисуване Завършва Художествената академия (1924 -1929) специалност живопис при Стефан Иванов, Иван Лазаров, Александър Мутафов, Антон и Борис Митови, Николай Райнов. Учителства в Шуменската девическа гимназия (1932-1957). Участва в изложби: в София (1932), Будапеща (1934). Прави четири самостоятелни изложби: в Ямбол (1931), в Провадия (1932), в Шумен (1939 и 1975). Пътува до Париж през 1938 г.

БОЯДЖИЕВ,

Николай /Никола/ Николаев Бояджиев

(24.XII.1904-1963)

Роден в гр.Свищов. През 1925 г. завършва Търговската гимназия в родния си град, а през 1930 г. и Държавната художествена академия, специалност живопис при проф. Б. Митов. През 1931 г. е учител в III-та мъжка гимназия в София. В продължение на повече от 15 години (до 1947) преподава в Мъжката гимназия в Шумен. След това работи в ДИ “Народна просвета” като референт-докладчик, художник в ЦДНА. От 1951 до 1961 г. е редовен асистент и старши преподавател по рисуване в Художествената академия.

ПЕНЕВ,

Тодор Василев Пенев

(26.VIII.1906-1994)

Роден в Шумен. Завършва Държавния университет в София през 1933 г., специалност педагогика. Учител, лектор по философия, естетика, история. Член на Групата на шуменските художници. От 1960 г. участва в местни изложби. Има орден “Кирил и Методий” – Трета степен.

ДАЙЧЕВА,

Роза Златева Дайчева

(30.І.1907-1968)

Родена в Шумен в семейство на занаятчия. През 1935 г. завършва Художествена академия при проф. Борис Митов, а през 1938 г. Виенската художествена академия при проф. Отто Дахауер, специалност живопис. В Австрия завършва и музика, специалност пеене. След завръщането си от Австрия се установява в София. Член е на Дружеството на жените-художнички. Участва в изложбите на това дружество. Прави шест самостоятелни изложби. През 1960 г. се завръща в Шумен. Дългогодишна прeподавателка по рисуване.

ХРИСТОВ,

Иван Димов Христов

(9.XI.1908-1996)

Роден в Шумен. През 1933 г. завършва Художествената академия при проф. Д. Гюдженов. Учителства в Търговище, Ботевград, Попово, Велинград, Пазарджик, Стара Загора и София. Член на дружество “Съвременно изкуство”, член на СБХ. Участва в ОХИ, в колективни изложби, в конкурси, прави две самостоятелни изложби. Създава поредица от портрети на изтъкнати политически и военни дейци, на просветители, възрожденци, писатели и поети. Автор на широко популярния днес пръв граждански портрет на Кирил и Методий.

КОЛАРОВ,

Антон Жечев Коларов

(26.ІІІ.1913-09.ІХ.1982)

Роден в Шумен. През 1938 г. завършва Художествена академия при проф. Никола Маринов и Николай Райнов. Учител (1940-1947) и художник в Шуменския театър (1951-1970). Работи живопис. От 1943 г. участва в национални изложби, в художествените изложби в града, има три самостоятелни изложби. Член на СБХ. Носител на орден “Кирил и Методий” – Втора степен.

ТЕРЗИЕВ,

Асен Гинев Терзиев

(13.ІІІ.1915-1995)

Роден в Шумен. Завършва железопътното училище през 1940 г. Работи в БДЖ – началник влак. Член на Групата на шуменските художници от основаването й през 1955 г. Работи акварел. Участва в ОХИ “Шумен”, във всички окръжни изложби, има три самостоятелни изложби.

ПЕТКОВ,

Любомир (Любен) Калев Петков

(30.XI.1915-1997)

Роден в Шумен. Завършва Художествена академия (1937-1940) при проф. Н. Кожухаров. Участва в Отечествената война. От 1946 г. е художник в Драматичен театър “В. Друмев” – Шумен. Член на Групата на шуменските художници. Заслужил деятел на ДОСО – член на шуменския аероклуб. Носител на орден “Кирил и Методий” – Трета степен.

КОСТОВ,

Анастас Илиев Костов (НАЦЕТО)

(15.XII.1915 – 28.ІV.2005)

Роден в гр. Ксанти, Гърция, син на бежанци преселени през 1920 г. от Македония. Завършва гимназия през 1933 г. Участник в Отечествената война – носител на два медала. Работил в търговския отрасъл. Член на Групата на шуменските художници. Участник във всички нейни изложби през 70-те и 80-те години. През 1995 г. отпечатва спомените си за шуменските художници, прави юбилейна изложба в ХГ-Шумен и става носител на Наградата на Шумен.

ПАПАЗЯН,

Хаик Хорен Папазян

(16.V.1916-1993)

Роден в Шумен. През 1939 г. завършва Школа по керамика в Чехословакия. Работи в областта на изящната пластика, релефа и керамиката. Член на Групата на шуменските художници. Художник в ДСО “Победа”.

НЕДЕВ,

Здравко Недев Геров

(6.ІІ.1917-1981 г.)

Роден в Шумен. Учил в Шуменската мъжка гимназия, по-късно в Художествената академия. През 1944 г. прави самостоятелна изложба в която показва 42 акварелни пейзажа. Работи като художник-сценограф в театрите в Плевен, Добрич, Шумен, в Музикален театър “Ст. Македонски”. От 1963 г. е уредник в ХГ-Шумен. Член на Групата на шуменските художници от създаването й. Работи предимно живопис. Участва в окръжни и национални изложби. Негови творби се намират в НХГ, в чужбина – Русия, Унгария, Индия.

ВИЧЕВ,

Владимир Димитров Вичев

(17.XI.1917-1979)

Роден в Шумен в семейство на учители. Баща му Димитър Вичев е художник. След завършване на Мъжката гимназия в Шумен е студент в Художествената академия в Будапеща (1936-1942). През 1942 г. е стажант в Трета мъжка гимназия в София. Участва в Отечествената война. От 1946 до 1955 г. работи в читалище “Добри Войников”, където прави художествена сбирка, станала основа на фонда на Художествената галерия в Шумен. Българската история, нашите възрожденци и революционери вдъхновяват творчеството му. Работи живопис. Пътува много в страната и чужбина . Участва във всички изложби и конкурси. Пет пъти печели наградата на София. Член на СБХ от 1955 г., секретар на Групата на шуменските художници. Награден с орден “Кирил и Методий” – Втора степен. Негови творби се съхраняват в почти всички галерии в страната, в НХГ, в Унгария.

ПАРУШЕВ,

Веселин Колев Парушев

(15.IV. 1920-1976)

Роден в Шумен. Сценограф в Драматичен театър Разград в периода 1948-1950 г. Творчески секретар на групата на СБХ-Разград. Инициатор и организатор на ОХИ “Лудогорие”. От 1950 г. референт художник на ОК на БКП гр. Русе, художник в ОП “Кинефикация” Русе. Прави 3 самостоятелни изложби в Русе, София, Париж.

РАДЕВ,

Иван Радев Русев

(6.І.1921-06.VІІ.2009)

Роден в Шумен. Завършва живопис в Художествената академия през 1948 г. От 1946 г. е член на СБХ. Художествен редактор на списанията “Радио преглед”, “Наука и техника за младежта”, “Картинна галерия”, гл. редактор на сп. “Промишлена естетика и декоративно изкуство”. Преподавател във ВИИИ “Н. Павлович” (1968-1971) по художествено-пространствено оформление. Главен художник на София (1973-1980) Майстор във владеенето на средствата на приложната графика и пластиката в синтеза им с пространственото решение и аудиовизията. Автор на художественото оформление на панаирни палати у нас и в чужбина, музеи и изложби с културен, исторически и политически характер. Носител на много награди – на СБХ (1968, 1979), орден “Народна република България” – Втора степен, орден “Кирил и Методий” – Първа степен, два пъти “Народен орден на труда” – златен.

МЕТОДИЕВ,

Ангел Методиев Ангелов

(16.ІІІ.1921-29.ІV.1984)

Роден в с. Кирково сега квартал на гр. Преслав. От 1941 г. учи живопис в Художествената академия в София. По-късно е асистент по живопис на проф. Панайот Панайотов, проф Илия Петров и проф. Ненко Балкански. От 1963 г. прави самостоятелни изложби в София, Петрич, Благоевград, Кюстендил, Хасково, Димитровград, Кърджали, Варна, Шумен. Участва в национални изложби. За картината “Паметниците на София” получава наградата на град София. Занимава се с дърворезба. Завещава на гр. Преслав 63 живописни творби и 9 дърворезби с цел създаване на градска художествена галерия.

ДОЧЕВ,

Петър Иванов Дочев

(12.VII.1921 – 10.11.2016 )

Роден в Шумен. През 1943 г. завършва Търговска академия във Варна. Учи в Художествената академия. Работи в Кинефикация Шумен (1953), художник в ГНС Шумен (1959-1987). Член на Групата на шуменските художници от създаването й. Участва в ОХИ (София, Бургас, Разград, Шумен), в окръжни изложби, прави 11 самостоятелни изложби.

ВЪЛЧЕВ,

Димо Вълчев Димов

(15.VIII.1923-1990)

Роден в с. Могила, Шуменско. През 1942 г. завършва l-ва шуменска мъжка гимназия “В. Друмев”, през следващата 1943 г. завършва морския отдел на Школата за запасни офицери при Военноморското училище във Варна. Учи два семестъра в Юридическия факултет на СУ. Участва активно н Групата на шуменските художници. Театър-майстор в турския естраден театър до 1961 г. Художник последователно в ОКС, ЗТА “Мадара”, ТКЗС-Дивдядово. Един от основателите на детския куклен театър към читалище “Д. Войников”.

 

КАВАЛДЖИЕВ,

Веселин Станчев Кавалджиев

(14.І.1925- 12.ІІІ.2005)

Роден в гр. Стралджа, Ямболско. Завършва специалност сценография в Художествената академия. Работи в театрите в Русе, Бургас, Видин, Шумен. Дългогодишен председател на Групата на шуменските художници. Работи в областта на живописта. Прави четири самостоятелни изложби. Удостоен с орден “Кирил и Методий” – Трета, Втора и Първа степен, и сценографски награди.

ДОНЧЕВ,

Слави Дончев Атанасов

(26.V.1926 – 2017)

Роден в с. Златар, Шуменско. Завършва скулптура в ателието на проф. Любомир Далчев. От 1964 г. редовен член на СБХ. От 1970 до 1976 г. реализира 12 декоративни композиции за паркова украса във Варна, Шумен, София, Кюстендил и др. Работи в областта на монументалната портретна скулптура. Участва в ОХИ. Награден с орден “Св.св.Кирил и Методий” – 1 степен. 1989 г.в Шумен, а през 1995 г. в София показва поредица от скулптурни портрети на бележити възрожденци, общественици и културни дейци. 1995 г. печели конкурс за скулптура в Солун.

ЦОНЕВ,

Иван Денчев Цонев 

(28.VI.1928 – 2017)

Роден в Шумен. Завършва архитектура в София през 1954 г. Работи като театрален художник. През творческата си дейност е създал сценографията на над 250 постановки в българския куклен театър. Участва в международни изложби, в ОХИ на сценографията. Има награди от Международен фестивал “Златния делфин”, на СБХ, на Съюза на артистите в България.

ВАСИЛЯНСКА,

Дария Кузмова Василянска

(28.XI.1928 – 2017)

Родена в гр. Варна. През 1955 г. завършва живопис при проф. Илия Петров в Художествената академия – София. От 1959 г. участва във всички национални изложби, организирани от СБХ, както и в международни изложби. Работи живопис и сценография. С творчески ангажименти в Шумен и член на Дружеството на шуменските художници по това време.

ИЗВАРИН,

Николай Сергеев Изварин

(25.ХІІ.1928-1996)

Роден във Варна. През 1960 г. завършва ВИИИ “Н. Павлович със специалност сценография при проф. Г. Каракашев. Работи в драматични и куклени театри на много градове в страната и осъществява сценографията на над 70 спектакъла. В Шуменския театър работи от 1963 до 1966 г. Награди за сценография от Преглед на българската драма 1964 г., Фестивал на куклената пиеса 1969 г., международни фестивали 1970-1971 г. Член на Групата на шуменските художници. Участва в окръжни, национални и международни изложби и пленери. Прави пет самостоятелни изложби. В градовете, в които живее и работи изнася над 50 лекции по история и проблеми на изкуството. От 1973 г. работи в художествената галерия в гр.Варна и преподава история на изкуството в Средно музикално училище в същия град. Носител на орден “Кирил и Методий” – Първа степен. Член на Световен информационен център за изкуство и комуникации Кембридж и на Американския информационен биографичен център.

ПАПАЗОВА,

Милка Димитрова Папазова

(7.Х.1930 – 30.12.2017)

Родена в с. Батак, В. Търновско. Завършва Институт за прогимназиални учители със специалност рисуване. Дългогодишен преподавател по рисуване и методист. Член на Групата на шуменските художници. От 1979 г. участва активно в местни и национални изложби на учителите-художници, в изложби на шуменските художници, прави много самостоятелни изложби. Работи в областта на живописта и декоративната техника “батик”. Автор на учебно помагало “Мозайка, батик, сувенири” – издание на НИ “Народна просвета”, 1987 г. в колектив с Р. Рачева и З. Каразапрянова. Носител е на два ордена “Кирил и Методий” – III-та степен (1973 г.) и I-ва степен (1984 г.). Наградена е с две значки “Отличник на МНП” (1970 г. и 1979 г.) и златна значка на ЦСПС (1971 г.). През 2005 г. е отличена със сребърна значка на Община Шумен за творческа и преподавателска дейност.

ТОТЕВА,

Цветанка Кирилова Тотева

(19.V.1932-1993)

Родена в Шумен. Завършва ВИИИ “Н. Павлович”, специалност керамика при проф. В. Колев и н.х.проф. Г. Коларов. Работи на свободна практика и в ОЦ “Знаме на мира”. Член на Творческия фонд към СБХ. Създава декоративно-монументални пана в училища, детски ясли, ритуални зали. Със съдова керамика участва в изложби в Шумен, София, в Италия. Член на СБХ.

МАНАСИЕВ,

Янаки Николов Манасиев

(7.XI.1932-1978)

Роден в с. Божица, Омуртагско. През 1958 г. завършв а живопис при проф. Илия Петров в Художествената академия. От 1960 г. участва в художествени изложби. Творчески секретар на Дружество на шуменските художници. Един от създателите на в.”Шуменска заря”. От 1971 г. до края на дните си е доцент по живопис във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”. Член на СБХ.

ПЕРСЕНГИЕВ,

Петър Стефанов Персенгиев

(25.V.1933-26.ХІІ.1999)

Роден в гр. Нови пазар, Шуменско. Завършва ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” при проф. В. Стоилов. Преподавател в ТФКС “Асен Златаров”. Основател на художествената галерия в гр. Нови пазар. Член на ДШХ. От 1960 г. участва в художествени изложби -национални на учителите-художници, окръжни. Прави 3 самостоятелни изложби в ХГ “Ел. Карамихайлова”. Работи живопис и графика.

ДОЧЕВ,

Христо Цанков Дочев

(30.VIII.1933 – 25.ХII.2007)

Роден в с. Китанчево, Разградско. Завършва Учителски институт в Шумен, по-късно ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” при Н. Кожухаров, В. Стоилов, М. Кац. Работи в ХГ-Търговище, в гр. Разград. В Шумен преподава в Учителския институт, работи и в Окръжен съвет за култура. Участва в национални и окръжни художествени изложби. Член на Групата на шуменските художници. Автор на две книги: “Хранене и здраве” и “Път към съвършенство”, с по пет издания. Работи в Димитровград.

МЕХМЕДОВ,

Хикмет Мехмедов Еминов

(25.IX.1933-1986)

Роден в с. Венец, Шуменско. През 1964 г. завършва скулптура във ВИИИ “Н. Павлович” при проф. Ив. Фунев. Участва в общи, национални и регионални художествени изложби. Член на Дружество на шуменските художници. Автор на бюст-паметници на Йордан Йовков в с. Росица, Добричко; на Христо Косовски в с. Косово, Шуменско; на В. Коларов в с. Конево, Шуменско; на Георги Димитров в гр. Каспичан.

ВЪЛЕВ,

Васил Вълев Василев

(26.ІІІ.1934)

Роден в с. Сигмен Бургаско. През 1959 г. завършва декоративно-монументална живопис в Художествената академия. Учител в Търговище (1959-1961), в София (1967-1972), художник в Студията на военните художници (1973-1977). Има награди за живопис и графика. От 1967 г. е член на СБХ. Участва в общи художествени изложби от 1964 г., а от 1959 до 1967 г. в окръжни изложби в Търговище и Шумен. След 1970 г. има участия в групови художествени изложби у нас и в чужбина. Прави самостоятелни изложби в Търговище, София, Ботевград, Габрово, Перник и в Багдат. Професор по живопис. Гост преподавател във Варненския свободен университет.

ТЕРЗИЕВ,

Александър Иванов Терзиев

(24.IV.1934 – 14.Х.2011)

Роден във В.Търново. През 1958 г. завършва живопис при проф. Н. Балкански в Художествената академия. От 1958 до 1963 г. е преподаавател по рисуване в Педагогическия институт в Шумен. От 1963 г. преподава живопис във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, професор. Член на СБХ. Носител на 7 национални награди. Работи в областта на портрета, фигуралната композиция и монументалното изкуство.

БОГДАНОВ,

Кръстю Божуров Богданов

(20.IV.1935-1979)

Роден в Шумен. Завършва техникум по фина керамика. Художник на свободна практика, работи живопис. Член на Групата на шуменските художници. Участва в изложби в София и Шумен. Работи в областа на фигуралната композиция, натюрмота и пейзажа.

ГЕНЕВ,

Константин Михайлов Генев (БЕНДИ)

(19.IV.1936)

Роден в Белица, Разложко. През 1964 г. завършва ВИИИ “Н. Павлович”, специалност живопис при акад. Дечко Узунов. От 1964 до 1975 г. е преподавател в Шуменския университет. От 1975 г. е художиник на свободна практика. През 1990 г. основава Колеж за пластични изкуства “Проф. Н. Райнов” в София. Става негов директор и председател на управителния съвет. Работи в областта на живописта, декоративно-монументалните изкуства, пространствено оформление и графичен дизайн. С творчески изяви в Унгария, Украйна, Чехия, франция. Прави самостоятелни изложби в България, Австрия, Швейцария и Сърбия. От 1999 г. поддържа своя постоянно действаща живописна изложба в София.

ТАБАКОВ,

Генадий Христов Табаков

(26.V.1936-16.ІІ.2006)

Роден в Шумен. Завършва средно-специално училище – архитектурно проектиране. Художник в Куклен театър в Шумен и Търговище. От 1973 г. участва в изложби за сценография и в ОХИ. Работи и живопис. Има два златни медала за сценография на VІ републикански фестивал – 1985 г.

ХАСАНОВ,

Осман Хасанов Салиев 

(27.XII.1936-1980)

Роден в с. Ясенково, Шуменско. Учи в УТР към фабрика “Първи май” – Варна за монтаж и ремонт на тъкачни машини. Посещава курс по изобразително изкуство. Член на Дружеството на шуменските художници.

РУСЕВ,

Асен Радославов Русев 

(25.VII.1938 – 18.ІІ.2013)

Роден в Шумен. През 1959 г. завършва Техникум по дървообработване в гр. Pуce .От 1985 г. е член на СБХ, секция “Дърворезба”. Участва в Национални приложни изложби и в изложби в Германия, франция, Чехословакия и Русия. Работи дърворезба и дървопластика. Има много награди. През 1998 г. е носител на Наградата на Шумен.

ТУРШИДЖИЕВА,

Сийка Христова Туршиджиева 

(27.ІІІ.1939-1997)

Родена във Варна. През 1964 г. завършва ВИИИ “Н. Павлович”, специалност сценография при проф. Г. Каракашев. Преподавател в Педагогически институт за начални учители “Д-р П. Берон” – Шумен. Участва в изложба на Северобългарските художници в Русе (1970), в изложба “Избрани произведения”, София 1981 г., в национални, окръжни и изложби на учителите-художници.

ВАСИЛЕВ, Велислав Василев Димитров (10.IV. 1939 – 28.ХІ.2013)

Роден в Шумен. През 1972 г. завършва графика при проф. Еф. Томов във ВИИИ “Н. Павлович”. Член на Групата на шуменските художници. От 1964 г. участва в художествени изложби – окръжни, национални, прави и самостоятелни. Художник в Профсъюзен дом на културата Шумен. През 1975 г. получава наградата на Шумен за графика, а през 1976 г. – първа награда за плакат.

ГЕРЧЕВ,

Георги Петров Герчев (МАЦАТА)

(12.VII.1942)

Роден в гр. Шумен. Занимава се дълго време със сериграфия. Живее и работи в гр. Варна. Има ателие за дизайн на мебели в гр.Варна

ДРУМЕВ,

Павел Савов Друмев 

(5.VII.1942)

Роден във В. Търново. През 1968 г. завършва ВПИ “Братя Кирил и Методий”, специалност живопис при професорите В. Стоилов, В. Захариев, Н. Кожухаров, Ал. Терзиев и Ст. Домусчиев. Учителства в ТфК “Асен Златаров” гр. Нови пазар. От 1969 г. живее в Шумен и работи като уредник в Художествената галерия. От 1970 г. е член на Дружество на шуменските художници. От 1973 г.участва в над 30 ОХИ в страната, през 1986 г. – в международен пленер в гр. Келце, Полша. 1988 г. става член на СБХ. От 1994 г. е хоноруван преподавател в ШУ, преподава живопис. Работи в областта на натюрморта, портрета, композицията, илюстрацията, като използва акварел, пастел, темпера и масло. До 2001 г. има над 11 самостоятелни изложби. Негови творби са притежание на НХГ, ХГ в Шумен, Търговище, Разград, Провадия, Н. пазар и частни лица в почти всички европейски държави и САЩ.

ИВАНОВ,

Дончо Делчев Иванов 

(24.VII.1942)

Роден в с. Любен, Пловдивско. Завършва Педагогически институт в Дупница. и Художествената академия, специалност приложна графика при проф. Александър Поплилов. През 1978 г. защитава дипломна работа по специалността. От 1983 г. работи в ХГ Шумен като уредник. Изявява се в областта на плаката, запазената марка, пространственото оформление, иконописта и карикатурата.

РАЙЧЕВ,

Тони Маринов Райчев 

(8.ІІІ.1943)

Роден в с. Кюлевча, Шуменско. Учи в софийското училище за художествени занаяти. През 1963 г. завършва националната художествена гимназия в София. Повишава подготовката си в квалификационни курсове по изящни изкуства в гр. В. Търново и по приложно изкуство в гр. Пловдив. Член на Дружество на шуменските художници. Художник в КК “Т. Петков”. Има многобройни участия в художествени изложби в цялата страна.

РУСЕВ,

Евгений Пенчев Русев 

(7.Х1.1943-17.ІІ.2011)

Роден в гр. Нови пазар. През 1969 г. завършва ТХЗ-ХА, София. Специализира в WSSP -Полша (1976-1978), в ARABISA – Финландия (1986-1989), в USLA – САЩ (1990-1994). Има над 29 самостоятелни изложби зад граница и 3 в Шумен, Варна и София. Автор на Слънчевия часовник в града. Художник на свободна практика.

СЛАВОВ,

Добри Петков Славов 

(26.ХІІ.1944)

Роден с. Комунари, Варненско. Завършва гимназия във Варна през 1964 г., а през 1977 г. Учителски институт в Дупница. Член на Дружество на шуменските художници. Урежда самостоятелни изложби. Работи скулптура от дърво и живопис.

МИНЕВ,

Минчо Василев Минев 

(20.IV.1945)

Роден в с. Драгоево, Шуменско. Завършва Академията за изящни изкуства в София. Участва в много национални изложби в страната, симпозиуми и пленери по скулптура в чужбина: 1977 г. симпозиум по скулптура в Бургас, 1978, 1979 г. международен симпозиум по скулптура в Чехословакия, 1989 г. международен симпозиум в Италия, 1984, 1986, 1988 г. международно биенале за миниатюрна скулптура в Равена, Италия. Награден с трета награда за скулптура в камък на международен симпозиум в Бургас. Награда за скулптура от национална изложба в Разград, диплом за миниатюрна скулптура – Равена. Негови творби са в Националната и други галерии в страната, и в чужбина в частни колекции в Познан, Женева, Лондон, Стокхолм, Атланта-САЩ, Дамаск. Реализирал е много монументални пластики от бронз и камък. Доцент по скулптура ШУ „Еп. Константин Преславски”. Член на СБХ – селекция скулптура.

ШАХЪМОВ,

Велико Стоянов Шахъмов

(17.IV.1946-1992)

Роден в гр. Сливен. През 1975 г. завършва Художествената академия, специалност сценография при проф. Стойчев. В Шумен работи по разпределение от 1975 до 1981 г. като сценограф художник в Драматичен театър “Васил Друмев”. След 1981 г. работи в Киноцентъра и участва в създаването на “Ти, който си на небета” и др. филми. Работи с режисьора Кавалерович. Участва на национални изложби за сценография и театрален костюм. За сценографските си решения в операта “Янините девет братя”, постановка на Русенската опера с реж. Пл. Карталов получава I награда за сценография.

ПАСКАЛЕВСКИ,

Спартак Паскалев Паскалевски

(29.І.1947)

Роден в Скопие, Македония. Завършва графика при проф. Е. Томов в Художествената академия през 1971 г. Участва в художествени изложби у нас и в чужбина. 1985-1990 г. реализира творчески проекти в Германия, Чехия, Русия и Гърция. Работи в областта на графиката, илюстрацията, живописта и керамиката. Доктор по изкуствознание – 1996 г. От 1997 г. доцент в ШУ “Еп. Константин Преславски” по История на изкуството. 1999 г. награден със сребърен знак на гр.Джемона за принос в културата и изкуството. Автор на много публикации. Член на СБХ – секция глафика.

ДИЧЕВ,

Петър Иванов Дичев

(5.ІІ.1947)

Роден в с. Орница, Ямболско. През 1978 год. завършва ВИИИ “Н. Павлович”, специалност скулптура при проф. Д. Даскалов. Председател на Художествения съвет при СБХ- ДШХ. От 1971 г. участва в национални и местни изложби, в конкурси, носител на наградата на СБХ за портрет от Национален конкурс “Димитър Благоев”, 1981 г. Има две самостоятелни изложби – скулптура и керамика. Прави изложба в Кипър. Автор на паметниците на Ал. Стамболийски, ген. Р. Димитриев, П. Волов, Ил. Блъсков, проф. Ас. Златаров, бюст на Георги Банков в Плиска, релефи на Адам Мицкевич в Шумен и Фредерик Шопен във Варна, декоративна пластика на пл. “България” в Шумен. Работи във всички жанрове на скулптурата. Член на СБХ – селекция графика.

ЕВТИМОВ,

Деян Илиев Евтимов

(5.ІІІ.1947)

Роден в Шумен. През 1966 г. завършва Художествена гимназия, а през 1974 г. Художествена академия, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. П. Чуклев. Изучава графични техники при проф. Е. Томов. От 1974 до 1978 г. е преподавател по рисуване в Школа по изкуствата Шумен. От 1982 г. е директор на ХГ “Ел. Карамихайлова”. Член на СБХ. Участва в ОХИ от 1975 г. и в международни изложби и биеналета. Прави 7 самостоятелни изложби. Работи в областта на графиката, живописта, оформлението на книгата, графичен дизайн и монументална живопис.

АТАНАСОВ,

Атанас Димов Атанасов 

(4.VI.1948)

Роден в Шумен. Член на Групата на шуменските художници. Работи живопис. Участва в ОХИ “Шумен” и окръжни изложби. Художник на свободна практика. От 1995 – 2011 г. живее и работи в Италия

ДЖАМБАЗОВ,

Антоний Василев Джамбазов 

(26.VI.1948)

Роден в Шумен. Завършва стенопис при проф. Г. Богданов в Художествената академия през 1974 г. Директор на Художествена галерия “Елена Карамихайлова” Шумен през 1978-1981 г., главен художник в Окръжен съвет Шумен. В момента е преподавател в СОУ “Сава Доброплодни” Шумен. Участва в изложби в страната. Автор на стенописи в ритуална зала в гр.Нови пазар, в училища, в частни и обществени сгради. Участва в колектив, спечелил национален конкурс за пешеходна зона в Шумен.

КУЛЕВ,

Валентин Каролинов Кулев

(17.IV. 1949)

Роден в Добрич. През 1977 год. завършва стенопис при проф. М. Гановски в Художествената академия. Член на СБХ. Работи в областта на декоративно-монументалната живопис. В София, Преслав, Върбица, Смядово, Търговище, Шумен и Ахтопол се намират негови стенописи. Изписва параклисите “Св. апостол Петър” и “Св. Илия” в Шумен. Работи в областта на графиката, живописта, малката пластика и иконопис. Участва в международни изложби и биеналета – Италия, Полша, Чехия, Украйна, Румъния. Участва в национални и местни изложби, има 18 самостоятелни. Доцент по рисуване в ШУ “Еп. Константин Преславски”. През 1979 г. за стенописа “Ивайло” получава награда от Министерство на народната отбрана. Носител на наградата на Шумен – 1982, 1983, 1997 г. Завършва теология през 2007 г. в ШУ „Еп. Константин Преславски”

ВУТОВА,

Мария Николова Вутова

(18.IX.1949)

Родена в гр.Червен бряг. Завършва Художествена гимназия в София, а през 1976 г. скулптура при проф. В. Минеков във ВИИИ “Н. Павлович”. Работи 5 години в Шумен и взема активно участие в творческия живот на Дружеството на шуменските художници. От 1976 г. е член на АМХ, а от 1979 г. член на СБХ. Участва в триенале на декоративната пластика и скулптура, София, в биенале на парковата скулптура, Банкя. През 1988 г. прави първата си самостоятелна изложба. До края на 1995 г. работи в творческия фонд на СБХ, а от 1996 г. преподава в СУ “Климент Охридски” – катедра “Педагогика на изкуството”.

КРУМОВ,

Андрей Христов Крумов

(13.XII.1949)

Роден в гр. Пордим, Плевенско. През 1968 г. завършва Художествена гимназия в София. Участва в художествени изложби в Шумен, Плевен и София.

КАРАДЖОВ,

Иван Димитров Караджов

(27.ІІ.1950)

Роден в с. Ветрен, Пазарджишко. През 1977 г. завършва Художествена академия, специалност реставрация и консервация със специализация “Реставрация на кавалетна маслена живопис и микробиологичните й проблеми”. Участва в научен семинар в Германия по същата проблематика. Член на СБХ. Живял в Шумен, работил в Художествената галерия като директор и реставратор от 1981 до 1984 г.

ИЛИЕВ,

Чавдар Крумов Илиев 

(1951)

Роден в Михайловград. През 1977 г. завършва Художествената академия, специалност скулптура при Илия Илиев. В Шумен работи 6 години (1978-1984) и взема активно участие в творческия живот на Дружеството на шуменските художници. Автор на известният в Шумен монумент “Гроба на курсистите” и на пластичен знак в с. Мадара. Живее и работи в Холандия.

ВЕЛИЧКОВ,

Александър Величков Александров

(16.IV.1951)

Роден в Шумен. През 1970 г. завършва ССТ “В. Коларов”. Работи в Земеделски институт. От 1977 г. член на Групата на шуменските художници. Работи живопис. Участва в ОХИ “Шумен” и в общи изложби на шуменските художници.

КАЛЧЕВА,

Светлана Илиева Калчева

(10.ХІІ.1951)

Родена в София. През 1978 г. завършва графика във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Член на ДШХ. Участва в национални и местни изложби от 1982 г. Работи графика и приложно изкуство. Преподавател по изобразително изкуство.

ЦЕНОВ,

Радослав Йосифов Ценов

(26.VI.1953)

Роден в Михайловград. През 1972 г. завършва художествена гимназия. 1978 г. завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност живопис. Участва в национални и окръжни художествени изложби. Участва в Международно биенале на хумора и сатирата – Габрово 1985 г. Прави самостоятелни изложби-живопис и художествено-пространствено оформление. Художник на свободна практика. Член на СБХ. Работи в областта на графичния дизайн, Живописта и художествено-пространственото оформление. Живее в гр. Шумен.

ТОДОРОВА,

Бранимира Любенова Тодорова

(30.І.1954)

Родена в Шумен. През 1980 г. завършва стенна живопис във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Участва в международни и национални изложби. От 1974 г. участва във всички регионални изложби. Има и самостоятелни изложби. Художествено-творческата й дейност е в областта на графиката, рисунката, акварела и иконописта. Член на СБХ – селекция графика от 1991 г. Носител е на плакет на Шумен от 1990 г. Носител на наградата на Шумен през 1999 г., 2004 г. От 1988 г. е преподавател в ШУ “Еп. Константин Преславски”. Член на ДШХ.

ДИМОВ,

Петър Димитров Димов 

(8.VI.1954)

Роден в Шумен. Член на ДШХ и СБХ. От 1980 г. урежда много самостоятелни изложби и участва в колективни в страната и чужбина. Самостоятелни: в Шумен – 1985, 1990, 1991, 1992 г., във Варна – 1993, 1996 г., в София – 1995, 1996, 1998 г., в парижкия салон Quiai Branly. Колективни изложби във Франция, Великобритания, Италия, Словакия, Австрия, Холандия. Негови картини са собственост на частни колекционери и галерии в Европа и Америка.

ЖЕЛЯЗКОВ,

Валери Великов Желязков 

(5.VII.1954)

Роден в Силистра. През 1984 г. завършва графика във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Художник в ЗИЕНО-Шумен, работи като уредник в ХГ-Шумен, преподавател по изобразително изкуство. Член на Групата на шуменските художници. Взема участие в международното биенале на графиката във Варна през 1991 и 1993 г.; Канагава, Япония – 1992 г.; Маастрихт, Холандия – 1993 г.; Любляна, Словения – 1994 г., София – 1995 г. Работи в областта на графиката, рисунката и скулптурата. Член на СБХ. Носител е на наградата на Шумен от 1989 г., 2000 г.

ПЕТКОВ,

Пламен Василев Петков 

(26.ІІ.1955)

Роден в Шумен. През 1974 г. завършва Художествената гимназия в София, а през 1980 г. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност стенопис. Преподавател по изобразително изкуство. Главен художник на Общински съвет – Шумен (1983-1990). От 1990 г. директор на СОУ “С. Доброплодни”. Член на ДШХ от 1980 г. Участва в 14 общи художествени изложби, в 2 международни биеналета, прави 5 самостоятелни изложби. Работи графика и живопис. Проектира и изпълнява стенописи във В. Търново и в с. Орешака, Ловешко. От 1990 г. проектира и изпълнява фирмени и рекламни визуално-комуникативни системи, декоративно-монументални пана. 1984 г. е носител на Наградата на Шумен.

ЦЕНОВА,

Снежана Йорданова Ценова

(17.VII.1955)

Родена в Шумен. През 1980 г. завършва приложна графика във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Член на ДШХ. Участва в ОХИ, в регионални и местни художествени изложби. Има вече 3 самостоятелни изложби. Работи в областта на акварела и приложната графика.

ИСКРЕНОВ,

Юлиян (Юксел) Христов Искренов

(З.Х.1955 – 30.ІХ.2019)

Роден в с. Изгрев, Шуменско. Завършва училище по архитектура във Варна през 1974 г. Член на ДШХ, участва в неговите изложби и в “Южна пролет`83”. Живее и работи в Кипър.

ЙОРДАНОВА,

Таня Железова Йорданова

(25.VII.1956)

Родена в Шумен. През 1979 г. завършва ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност графика. Преподавател по изобразително изкуство в ШУ “Еп. К. Преславски”. Член на Международна асоциация за графично изкуство в гр. Барселона, Испания. Работи предимно в областта на графиката. Участва в Международни графични изложби (биеналета и триеналета) в Канада, Испания, Белгия, Германия, Япония, Румъния. Има участия в Национални изложби на СБХ, в Национални изложби на художниците-педагози, в регионални изложби и пленери, прави 3 самостоятелни изложби. Автор на портрет на Адам Мицкевич за Варшавския литературен институт “А. Мицкевич”. Автор на публикации по проблемите на педагогиката на изобразителното изкуство.

МИХАЙЛОВ,

Румен Михайлов Георгиев 

(10.Х.1956 – 07.Х.2019)

Роден в Шумен. През 1981 г. завършва скулптура във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. От 1983 г. участва в национални и регионални изложби. Прави самостоятелни изложби в Шумен, Русе, София, Бургас, Варна и в чужбина – Люксембург, Холандия, Германия. Участва в колективни изложби в Словакия, Полша, Великобритания, Франция, Австрия. Работи графика, скулптура, илюстрация. Негови произведения се намират в различни колекции в България и чужбина. Член на СБХ и на Дружеството на шуменските художниици. Преподавател в ОШИ “Анастас Стоянов”.

ПЕТКОВА,

Мариана Кинова Петкова 

(12.ІІ.1957)

Родена в Троян. През 1976 г. завършва Художествена гимназия в София, а през 1980 г. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност стенопис. Преподавател в СОУ “С. Доброплодни” Шумен и хоноруван асистент в ШУ “Еп. К. Преславски”. От 1980 г. е член на ДШХ, от 1984 г. на Ателието на младия художник – секция “Графика” при СБХ, от 1990 г. на Ателието на художниците-педагози в Шумен. Работи в областта на монументалната и изящната живопис, графиката и декоративно-приложните изкуства. Участва в художествени изложби, в международно биенале, има 9 самостоятелни изложби. Прави илюстрации за в. “Шуменска заря”. 1997 г. – носител на наградата на Шумен.

ЗДРАВКОВА,

Мария Здравкова Пеева

(2.VI.1957 – 30.VIII.2023)

 

Родена в Шумен. През 1981 г. завършва стенна живопис във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Художествено-творческите й изяви са в областта на приложните изкуства и живописта. Участва в национални изложби на художници-учители, в регионални изложби, има 7 самостоятелни изложби. От 1988 г. е преподавател в ШУ “Еп. Константин Преславски”.

БАЛКАНСКИ,

Димитър Илиев Балкански 

(2.VIII.1957)

Роден в Казанлък. Завършва Художествена гимназия в родния си град, а през 1982 г. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност скулптура при проф. Ненко Маров. Преподаавател в ШУ “Еп. К. Преславски”. От 1989 г. главен асистент по скулптура. Работи в областта на малката пластика, рисунката, живописта и концептуалното изкуство. Участва в национални изложби, регионални и три международни изяви, във фестивала “Процес-пространство” в гр. Балчик. От 2008 г. е доктор по педагогика в ШУ.

ЖЕЧЕВ,

Мариян Иванов Жечев (МЪРО)

(27.IX.1957-09.ХІ.2007)

Роден в Силистра. През 1975 г. завършва гимназия в Шумен. Член на СБХ от 1991 г. От 1994 г. участва в окръжни, национални, международни изложби, в биеналета и триеналета. Негови картини са собственост на НХГ, СГХГ, Министерство на културата, художествени галерии в Шумен, Ловеч, Оден- Белгия и Истанбул – Турция, колекционери и частни лица в Европа и България. Има над 15 самостоятелни изложби в страната, Франция и Белгия. Художник на свободна практика. Живее в гр.Ловеч.

МАРИНОВ,

Добри Маринов Добрев 

(5.XII.1958)

Роден в Момчилград. Завършва декорация в Техникум по фина керамика и стъкло в гр.Нови пазар. Работи живопис. От 1985 г. участва в регионални и национални изложби. Прави самостоятелни изложби в Шумен и Варна. Носител на награда за живопис на “Музика-визия” Русе 1996 г.

АРСОВ,

Красимир Боянов Арсов

(30.IV. 1959)

Роден В Шумен. През 1978 г. завършва ТФК “Ас. Златаров” гр. Нови пазар. От 1984 з. е член на ДШХ, от 1990 г. на СБХ. Работи живопис. От 1984 г. участва в художествени изложби – в ОХИ, в Есенен салон – София, в чужбина: в Български културен институт в Братислава, В залерия “Витгенщайн”, В Мадрид – Експо`92; прави самостоятелни изложби в страната. Художник в Драматично-куклен театър “В. Друмев” Шумен.

БОГДАНОВ,

Румен Кръстев Богданов 

(19.VI.1960)

Роден в гр. Нови пазар където завършва Техникум по фина керамика и стъкло, специалност декорация. Работи живопис, графика, инсталация, обекти. От 1987 г. участва в почти всички национални изложби, в различни кураторски изложби в страната. Има 14 самостоятелни изложби в Шумен, Пловдив, София, Габрово, Варна, Димитровград. Член на СБХ. Носител на голямата награда на изложбата “Варна и морето” 1990 г. във Варна. Живее и работи в Шумен. 2001 г. – носител на наградата на Шумен.

ЕНЧЕВ,

Вежен Евгениев Енчев

(1.VIII.1962)

Роден в Шумен. През 1981 г. завършва ТфКС “Ас. Златаров”, Нови пазар. В периода от 1985 до 1991 г. участва в художествени изложби на Групата на шуменските художници, в ОХИ, има 4 самостоятелни изложби. Член на СБХ. Участва в съвместна изложба в Кралство Швеция. След 1993 г. реализира творбите си само в частни колекции.

ГЕОРГИЕВ,

Калин Христов Георгиев 

(16.XI.1964)

Роден в Шумен. Има електротехническа професия. Член на ДШХ. Участва в ОХИ “Шумен`90”. Има 7 самостоятелни изложби в частни галерии, читалища и една в ХГ “Е. Карамихайлова”.

ИВАНОВ,

Красимир Желев Иванов

(27.II.1968)

Роден в с. Василево, Добричко. През 1987 г. завършва ССХУ-Казанлък. Завършил е и ШУ „Еп. Константин Преславски”.Участва в ОХИ, в Есенен салон – София, в местни и регионални изложби. Работи живопис. Член на ДШХ. Художник на свободна практика и преподавател по изобразително изкуство.

ДОБРЕВ,

Иван Добрилов Добрев

(16.IX.1969)

Роден в София. До заминаването си за Холандия живее в Шумен. Завършва Висшата художествена академия в Маастрихт, Холандия, а след това и престижната художествена академия “Ян Ван Ейк” като лауреат по специалността скулптура. Живее и работи в Холандия. Преподавател във висшата художествена академия в Маастрих.

ГЕОРГИЕВА,

Боряна Николай Георгиева

(12.XI.1973)

Родена в Шумен. Завършва Художествена гимназия в Пловдив. 1992 г. печели конкурс за прием в Държавна художествена академия “Екол Насионал Супериор де Бо-з-Ар”. Завършва Парижката академия в ателието на Амор. Има много самостоятелни изложби в Пловдив, Шумен, Плевен, “Албена”, Варна, в Ница, Париж, Флоренция, Аман, Бейрут. Участва в международни пленери в Сен Тропе -1995 г. и Ница -1997 г. Първо място в конкурс, организиран от фондация “Св.св. Кирил и Методий” за изящни изкуства. Живее и работи под мотото “Милост за красотата”.