Графика

Графичната колекция наброява над 620 творби. Раздела включва българска възрожденска гравюра и щампа, рисунки и печатна графика в различни техники. Колекцията представя значими имена и високо професионално равнище на българската графична школа.

Хр. Берберов, Ст. Петров, В. Иванов, Е. Томов, Ал. Денков, Л. Зидаров, Р. Скорчев, Л. Йорданов, Ст. Стоилов и др.