Живопис

Живописният фонд на галерията наброява над 1474 творби от 368 предимно български художници от края на ХІХ и ХХ век. Обхваща всички жанрове на живописта – портрет, пейзаж, натюрморт, композиция. Основна част от художниците присъстващи в живописния фонд на Художествената галерия са родени в Шумен или свързали живота си с града. Сред ярките представители на живописната колекция от български автори творили в нач. на ХХ в. са имена като Христо Казанджиев (1874 – 1952), Елена Карамихайлова (1875 – 1961), Никола Михайлов (1876 – 1960), Александър Мутафов (1879 – 1957) –  получили  образование в Академията по изкуства в Мюнхен.

В колекцията присъстват художници като Христо Берберов, Асен Белковски, Борис Митов, Илия Петров, Никола Бояджиев, Васил Бараков, Никола Танев, Стоян Венев, Борис Денев, Васил Стоилов, Цено Тодоров, Дечко Узунов, Златю Бояджиев, Ваньо Македонски, Сава  Савов, Преслав Кършовски, Иван Пенков, Станю Стаматов, Трифон Попов, Димитър Вичев, Николай Йовчев, Роза Дайчева, Милица Козарова, Велислава Игнатова, Васка  Баларева, Бронка Гюрова, Владимир Вичев, Антон Коларов, Янаки Манасиев, Александър Терзиев, Кръстю Богданов, Сийка Туршиджиева и много други представители на съвременната българска живопис.

Фамилия / Друго Пълно име Дати
КАЗАНДЖИЕВ Христо Пенев Казанджиев (1874-1952)
ПОПОВ Трифон (1874-1949)
КАРАМИХАЙЛОВА Елена Карамихайлова Янева (6.XII. 1875-1961)
МИХАЙЛОВ Никола Михайлов Ненов (30.І.1876- 20.V.1960)
МУТАФОВ Александър Наков Мутафов (9.V.1879-25.ХІ.1957)
Елена Карамихайлова
„Пролет ІІ” – маслени бои, платно, 1920 г.
« на 16 »

Никола Михайлов
„Фрау Ашингер” - маслени бои, платно, 1933г., дарение от автора.
« на 3 »

Александър Мутафов
„Автопортрет” - черна и бяла креда, хартия, 1917г., Торино, Италия
« на 9 »