Скулптура

Скулптурния раздел на галерията включва 216 творби на български художници създадени в периода началото на ХІХ и ХХ в.

Скулптурен портрет, скулптурна фигура, композиция, малка пластика са жанровите  разновидности в раздела, като творбите са изпълнени в различни материали – бронз, камък, дърво, гипс.

Ж. Спиридонов, Н. Шмиргела, В. Чалъков, Сл. Дончев, Г. Малакчиев, М . Минев, К. Мескин, А. Станев …