Изложба 15 години школа по “Дърворезба” към ЦПЛР – ОДК “Анастас Стоянов” Шумен

Изложба 15 години школа по “Дърворезба” към ЦПЛР – ОДК “Анастас Стоянов” Шумен

с ръководител Ангел Минчев –

07.02.2020, 17 часа, І етаж на ХГ “Елена Карамихайлова”